Aria proiectului

Proiectul se focusează pe ecosistemele transfrontaliere ale fluviului Nistru, gestionat de  Ucraina și Moldova, și  a râului Prut – gestionat de România și Moldova, ambele fiind exploatate pentru producerea de hidroenergie și, fiind obiectul unor dezbateri transfrontaliere și cu necesitatea de  monitorizare comună a mediului. Pe râul Nistru proiectul se focusează pe zona în aval și amonte de Complexul hidroenergetic Nistrean, care include centrala hidroenergetică nr. 1 (HPP-1), și centrala hidroenergetică nr.2 (HPP2) costruite nemijlocit pe fl.NIstru si o centrala hidroenergetică de acumulare prin pompare (CHAP) constrită pe malul drept a fluviului  care se alimentează din rezervorul tampon ( între barajele HPP-1 și HPP-2) și lacul de acumulare construit pe malul drepr a fluviului.

Pe râul Prut, se va pune accent pe localitățile Stânca (Ștefănești), România și Costești din Republica Moldova, unde este amplasată centrala hidroelectică și lacul de acumulare.