Articole

Cu privire la impactul Complexului Hidroenergetic Nistrean asupra scurgerii Nistrului (în limba rusă)

КОРОБОВ, Р.; ТРОМБИЦКИЙ, И. К вопросу воздействия Днестровского гидроэнергетического комплекса на сток Днестра.  В: Академику Л. С. Бергу – 145 лет: Сборник научных статей. Бендер: Eco-TIRAS, 2021 (Tipogr. “Arconteh”),  с. 376-378. ISBN 978-9975-3404-9-6. Corobov_Trombitkii_academician_Leo_Berg_2021

Monitoringul ecosistemelor acvatice în baza parametrilor biologici (în limba engleză)

JURMINSKAIA, O; ZUBCOV, E.; ENE, A. Monitoring of aquatic ecosystems based on biological parameters. В: Академику Л. С. Бергу – 145 лет: Сборник научных статей. Бендер: Eco-TIRAS, 2021 (Tipogr. “Arconteh”),  с. 345-349. ISBN 978-9975-3404-9-6 Jurminskaia et al._academician_Leo_Berg_2021

Contribuții la analiza indicatorilor biologici ai modificării climei din apele dulci, pe exemplul macrozoobentosului (în limba rusă)

ЧУЖЕКОВА, Т.А.; КОВАЛИШИНА, С.П. К обзору биологических индикаторов изменения климата в пресных водах, на примере макрозообентоса. In: EU Integration and Management of the Dniester River Basin, Proceedings of the International Conference, Chisinau, October 8-9, 2020. Chisinau: Eco-TIRAS, 2020, pp. 323-326 Ciujekova T. and Kovalishina S._RU_final

Conținutul de hidrocarburi aromatice policiclice în apa și depunerile subacvatice ale Nistrului Inferior, 2019 (în limba rusă)

УКРАИНСКИЙ, Г. В.; КОВАЛИШИНА, С.; ДЕНЬГА, Ю. Сoдержание полициклических ароматических углеводородов в воде и донных отложениях в низовье реки Днестр, 2019.   In: EU Integration and Management of the Dniester River Basin, Proceedings of the International Conference, Chisinau, October 8-9, 2020. Chisinau: Eco-TIRAS, 2020, pp. 296-300 Ukrainskii V. et al_RU_final

Efemeropterele fluviului Nistru pe teritoriul Republicii Moldova (anii 2015-2019) (în limba rusă)

МУНЖИУ, О. Поденки реки Днестр на территории Республики Молдова (2015-2019). In: EU Integration and Management of the Dniester River Basin, Proceedings of the International Conference, Chisinau, October 8-9, 2020. Chisinau: Eco-TIRAS, 2020, pp. 204-207. Munjiu O._RU_final