Evenimente

Workshopul internațional în cadrul proiectului BSB165 Hydroeconex project

La data de 15 septembrie 2021, Institutul de Zoologie organizează workshopul internațional “Monitorizarea râurilor Nistru și Prut si indicatorii impactului construcțiilor hidroenergetice asupra funcționării ecosistemelor acvatice transfrontaliere“  în cadrul proiectului "Crearea unui sistem de monitorizare transfrontalieră inovatoare a transformărilor ecosistemelor râurilor din bazinul Mării Negre sub impactul dezvoltării hidroenergetice și al schimbării climei" -...

Workshop de transfer a cunoștințelor: impactul hidroenergeticii și al schimbărilor climatice asupra biodiversității, în special a ihtiofaunei

Departamentul de Chimie, Fizică şi Mediu, Facultatea de Ştiinţe şi Mediu, Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galaţi, organizează la data de 01 iulie un workshop de transfer de cunoștințe intitulat “Impactul hidroenergeticii și al schimbărilor climatice asupra biodiversității, în special a ihtiofaunei/Impact of hydropower and climate change on biodiversity, with a focus on fish”...

Workshop de transfer a cunoștințelor: ecosistemele acvatice sub impactul construcțiilor hidrotehnice și al schimbării climei

La 27 martie a.c, în cadrul proiectului BSB165 ”Crearea unui sistem de monitorizare transfrontalieră inovatoare a transformărilor ecosistemelor râurilor din bazinul Mării Negre sub impactul dezvoltării hidroenergeticii și al schimbării climei” – HydroEcoNex, Institutul de Zoologie in parteneriat cu Universității ”Dunărea de Jos” din Galați si Universității de Stat ”Aleco Russo” din Bălți a...

Indicatori biologici pentru evaluarea impactului hidroenergetic și schimbărilor climatice

     Schimbările climatice reprezintă un fenomen complex care influențează caracteristicile fizice, chimice și biologice al ecosistemelor. Ecosistemele acvatice reacționează prin schimbarea factorilor hidrologici (temperatura, evaporarea apei, viteză curentului, sedimentarea) și e posibil că aceste modificări să fie legate și de alți factori cum ar fi utilizarea terenului și impactul construcțiilor hidroelectrice. Modificările factorilor biologici...

O noua publicație privind evaluarea economică a serviciilor ecosistemelor

Ghidul metodic elaborat de Eco-Tiras este dedicat evaluării economice a serviciilor ecosistemice în contextul schimbărilor climatice și al impactului construcțiilor hidrotehnice asupra stării ecosistemelor acvatice și terestre și a serviciilor acestora. Ghidul dat prezintă și folosește o metodologie de evaluare economică care poate fi utilizată la diferite scări. Metodologia propusă combină cea mai recentă...

Brosură privind proiectul HydroEcoNex

Asociația internațională a păstrătorilor râurilor “Eco-Tiras” a elaborat o broșură despre HydroEcoNex, cu contribuții  și din partea altor parteneri ai proiectului (Institutul de Zoologie, Universitatea Dunărea de Jos din Galați, Centrul științific Ucrainean de Ecologie a Mărilor și Centrul hidrometeorologic pentru Marea Neagră și Azov). Scopul principal al acestei broșuri este de a informa...

Expediția de iarnă a Institutului de Zoologie pe râul Nistru

Expediția de iarnă pe  Nistru s-a încheiat ... este greu să de numit expediția de iarnă... dar totuși nu departe de Ocnița am observat și niște rămășițe de zăpadă.  Nivelul apei în Nistru  este sub cel medie (dar nici nu ne-am aşteptat la altceva). În avalul  barajul hidrocentralei  НIЖНЕДНIСТРОВСЬKA  ГЕС - așa  este acum...

Un atelier de transfer a cunoștințelor asupra reducerii fluxului râurilor din bazinul Mării Negre sub impactul  construcțiilor hidroenergetice și a schimbărilor climatice

În perioada 12-14 decembrie 2019, Centrul Științific Ucrainean de Ecologie a Mărilor (UkrSCES) a reunit membrii echipei HydroEcoNex (Institutul de Zoologie, Asociația Internațională a Păstrătorilor Râului „Eco-Tiras” și Centrul Hidrometeorologic al Mării Negre și Azov – HMC BAS) precum și reprezentanți din alte instituții (Administrația Regională Odessa, Universitatea Ecologică de Stat Mediu din Odssa,...

Expediție comună de colectare a probelor hidrobiologice și hidrochimice pe râul Nistru

La data de  13-14 of August, 2019 echipa de cercetători a Institutiului de Zoologie în cooperare cu cu Centrul Științific al Ecologiei Mărilor și Centrul Hidrometeorologic al Mării Negre și Azov au organizat o expeditie comună de colectare a probelor hidrobiologice și hidrochimice pe râul Nistru. Participanții la expediție  și-au împărtășit unul altuia experiența și...

Școala de vară pentru tineret “Nistru 2019”

În perioada 4-15 iulie 2019 s-a desfășurat una dintre cele mai mari activități organizate de către ONG ”Eco-Tiras”, în cadrul proiectului HydroEcoNex - școala de vară pentru tineret “Nistru 2019“, care a avut ca scop sporirea conștientizării tineretului privind necesitatea managementului integrat al resurselor de apă în bazinul fluviului Nistru. Școala s-a desfășurat într-o...