Materiale educaționale

O noua publicație privind evaluarea economică a serviciilor ecosistemelor

Ghidul metodic elaborat de Eco-Tiras este dedicat evaluării economice a serviciilor ecosistemice în contextul schimbărilor climatice și al impactului construcțiilor hidrotehnice asupra stării ecosistemelor acvatice și terestre și a serviciilor acestora. Ghidul dat prezintă și folosește o metodologie de evaluare economică care poate fi utilizată la diferite scări. Metodologia propusă combină cea mai recentă...

Brosură privind proiectul HydroEcoNex

Asociația internațională a păstrătorilor râurilor “Eco-Tiras” a elaborat o broșură despre HydroEcoNex, cu contribuții  și din partea altor parteneri ai proiectului (Institutul de Zoologie, Universitatea Dunărea de Jos din Galați, Centrul științific Ucrainean de Ecologie a Mărilor și Centrul hidrometeorologic pentru Marea Neagră și Azov). Scopul principal al acestei broșuri este de a informa...