Materiale promoționale

Pliante despre proiect

Conținutul pliantelor include o informație generală, grupurile principale de activități, rezultatele preconizate și informații succinte despre fiecare partener implicat în proiect. Acestea au fost pregătite în conformitate cu Programul de vizibilitate și comunicare al programului Bazinului Mării Negre 2014-2020. LP a pregătit un pliant în limba română. Pliantele au fost tipărite în alb-negru, precum...

Banerul proiectului

Institutul de Zoologie a conceput un roll-up al proiectului și 4 bannere X pentru a informa publicul larg despre proiect, acestea fiind distribuite și partenerilor de proiect. Banner-ul este utilizat la diferite evenimente ale proiectului, de exemplu în timpul evenimentelor  publice (cum ar fi Ziua Științei, Ziua apei, Ziua Mediului etc.).

Сalendar pentru 2019 asupra râurilor transfrontaliere Nistru și Prut

 Un calendar pentru 2019 asupra râurilor transfrontaliere NIstru și Prut a fost publicat de către  Eco-Tiras în cadrul proiectului HydroEcoNex. Imagini deosebite, text interesant despre râurileNistru și Prut, cât și o scurtă privire de  asupra cadrului legislativ internațional privind gestionarea transfrontalieră a resurselor de apă. Vrsiunea engleză a calendarului  poate fi descărcată de pe...