Uncategorized @ro

Workshop international, conferință de presă și conferință de închidere în cadrul proiectului HydroEcoNex

La data de 15 octombrie la sediul Institutului de Zoologie s-a organizat un workshop international, o conferință de presă și un seminar de încheiere a proiectului. Echipa proiectului HydroEcoNex al Institutului de Zoologie a reunit 4 din 5 parteneri din Republica Moldova, Ucraina și România reflectându-se asupra principalelor realizări obținute în cadrul proiectului Hydroeconex.  Membrul...

Workshopul internațional în cadrul proiectului BSB165 Hydroeconex project

La data de 15 septembrie 2021, Institutul de Zoologie organizează workshopul internațional “Monitorizarea râurilor Nistru și Prut si indicatorii impactului construcțiilor hidroenergetice asupra funcționării ecosistemelor acvatice transfrontaliere“  în cadrul proiectului "Crearea unui sistem de monitorizare transfrontalieră inovatoare a transformărilor ecosistemelor râurilor din bazinul Mării Negre sub impactul dezvoltării hidroenergetice și al schimbării climei" -...

Workshop de transfer a cunoștințelor: impactul hidroenergeticii și al schimbărilor climatice asupra biodiversității, în special a ihtiofaunei

Departamentul de Chimie, Fizică şi Mediu, Facultatea de Ştiinţe şi Mediu, Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galaţi, organizează la data de 01 iulie un workshop de transfer de cunoștințe intitulat “Impactul hidroenergeticii și al schimbărilor climatice asupra biodiversității, în special a ihtiofaunei/Impact of hydropower and climate change on biodiversity, with a focus on fish”...

Workshop de transfer a cunoștințelor: ecosistemele acvatice sub impactul construcțiilor hidrotehnice și al schimbării climei

La 27 martie a.c, în cadrul proiectului BSB165 ”Crearea unui sistem de monitorizare transfrontalieră inovatoare a transformărilor ecosistemelor râurilor din bazinul Mării Negre sub impactul dezvoltării hidroenergeticii și al schimbării climei” – HydroEcoNex, Institutul de Zoologie in parteneriat cu Universității ”Dunărea de Jos” din Galați si Universității de Stat ”Aleco Russo” din Bălți a...

Indicatori biologici pentru evaluarea impactului hidroenergetic și schimbărilor climatice

     Schimbările climatice reprezintă un fenomen complex care influențează caracteristicile fizice, chimice și biologice al ecosistemelor. Ecosistemele acvatice reacționează prin schimbarea factorilor hidrologici (temperatura, evaporarea apei, viteză curentului, sedimentarea) și e posibil că aceste modificări să fie legate și de alți factori cum ar fi utilizarea terenului și impactul construcțiilor hidroelectrice. Modificările factorilor biologici...

O noua publicație privind evaluarea economică a serviciilor ecosistemelor

Ghidul metodic elaborat de Eco-Tiras este dedicat evaluării economice a serviciilor ecosistemice în contextul schimbărilor climatice și al impactului construcțiilor hidrotehnice asupra stării ecosistemelor acvatice și terestre și a serviciilor acestora. Ghidul dat prezintă și folosește o metodologie de evaluare economică care poate fi utilizată la diferite scări. Metodologia propusă combină cea mai recentă...