Grupul de Activități Comunicare

Scopul GA de comunicare a proiectului este în a sensibiliza publicul asupra importanței  sociale a proiectului și diseminarea rezultatelor sale. Activitățile vor scoate în evidență recunoașterea suportului financiar din partea Programului BSB.

Toate activitățile de comunicare, inclusiv publicațiile, activitățile de lansare a proiectului, organizarea de evenimente publice și materiale promoționale sunt pregătite în conformitate cu manualul de comunicare și vizibilitate și alte recomandări ale programului BSB.

Toți partenerii de proiect sunt implicați în comunicarea rezultatelor proiectului. Cu toate acestea, Partenerul lider este responsabil pentru coordonarea tuturor acțiunilor de comunicare și vizibilitate a proiectului. Proiectul va asigura transparență deplină în ceea ce privește activitățile proiectului și modul în care au fost utilizate fondurile UE.