Workshop de transfer a cunoștințelor: ecosistemele acvatice sub impactul construcțiilor hidrotehnice și al schimbării climei

Workshop de transfer a cunoștințelor: ecosistemele acvatice sub impactul construcțiilor hidrotehnice și al schimbării climei

La 27 martie a.c, în cadrul proiectului BSB165 ”Crearea unui sistem de monitorizare transfrontalieră inovatoare a transformărilor ecosistemelor râurilor din bazinul Mării Negre sub impactul dezvoltării hidroenergeticii și al schimbării climei” – HydroEcoNex, Institutul de Zoologie in parteneriat cu Universității ”Dunărea de Jos” din Galați si Universității de Stat ”Aleco Russo” din Bălți a organizat workshop-ul de transfer a cunoștințelor ”Modificări ale funcționării ecosistemelor acvatice sub impactul construcțiilor hidrotehnice și al schimbării climatice”. La evenimentul, organizat on-line, au participat în total cca 90 de persoane, în temei, cadre didactice, studenți, masteranzi și doctoranzi ai Universității de Stat ”Aleco Russo” din Bălți și ai Universității ”Dunărea de Jos” din Galați, dar și cadre didactice și elevi ai Colegiului de Industrie Alimentară ”Elena Doamna” din Galați, Liceului de Turism și Alimentație ”Dumitru Moțoc” din Galați. 

Programul workshop-ului a inclus comunicări ample privind modificările survenite în funcționarea fluviului Nistru sub influența dezvoltării hidroenergeticii (membru corespondent al AȘM Elena Zubcov, managerul proiectului internațional BSB165), problemele-cheie și provocările de mediu în bazinul râului Prut (prof. habil. dr.ing. Antoaneta Ene, coordonatorul echipei Universității ”Dunărea de Jos” din Galați în cadrul proiectului BSB165), prevederile legislației de mediu europene privind gestionarea construcțiilor energetice (dr. Nadejda Andreev), tendințele mondiale în dezvoltarea hidroenergeticii, aspectele de mediu și cele sociale ale acestei ramuri a industriei (dr.conf.cercet. Lucia Bilețchi), influența construcțiilor hidrotehnice asupra comunităților de pești (dr.hab. conf. cercet. Dumitru Bulat). 

 

La finalul evenimentului, echipa instituțiilor organizatoare a fost apreciată cu multe cuvinte de laudă, participanții apreciind expunerile pline de informație, dar și efortul enorm, implicarea, sacrificiul de sine adus de către cercetători întru protecția ecosistemelor acvatice și a resurselor de apă.

Organizatorii evenimentului au adus sincere mulțumiri cadrelor didactice de la Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți (Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului), în special, dr. hab., prof. cercet. Boris Boincean și dr. conf. univ. Stanislav Stadnic, și partenerilor de proiect de la Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați (Facultatea de Științe și Mediu, Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, Facultatea Transfrontalieră), pentru suportul oferit în organizarea și buna desfășurare a evenimentului.

         

 

 

 

 

 

 

Distribuie aceasta postare