Grupul de Activități Management

Grupul de activități Management include coordonarea și distribuirea principalelor sarcini între parteneri și modalitățile schimbului de informație dintre aceștia. Tot aici se referă și coordonarea proiectului cu Secretariatul Tehnic Comun și Autoritatea de Management, realizat de patenerul lider – Institutul de Zoologie .  

Fiecare partener are în componența sa un manager de proiect (pentru partenerul lider) sau un coordinator de proiect (pentru partenerii de proiect – PP2-Eco-Tiras, PP3 – Universitatea Dunarea de Jos Galati, PP4 – Centrul Ucrainian de Ecologie a Mărilor și  PP5 – Centru Hidrometeorologic pentru Marea Neagră și Azov), cât și un manager financiar și un ofițer de comunicare, de asemenea diverși experți specifici care sunt responsabili de implementarea, comunicarea și vizibilitatea proiectului.

 Principala structură de conducere proiectului, aleasă chiar de la începutul proiectului este Comitetul de Coordonare, format din membrii tuturor instituțiilor participante, care adresează soluționarea principalele probleme ale proiectului,  verifică dacă punctele de referință sunt atinse sau dacă proiectul corespunde cu cerințele  de management, implmentare și comunicare ale programului.