O noua publicație privind evaluarea economică a serviciilor ecosistemelor

O noua publicație privind evaluarea economică a serviciilor ecosistemelor

Ghidul metodic elaborat de Eco-Tiras este dedicat evaluării economice a serviciilor ecosistemice în contextul schimbărilor climatice și al impactului construcțiilor hidrotehnice asupra stării ecosistemelor acvatice și terestre și a serviciilor acestora. Ghidul dat prezintă și folosește o metodologie de evaluare economică care poate fi utilizată la diferite scări. Metodologia propusă combină cea mai recentă experiență internațională și națională a Moldovei în domeniu, declanșată de recunoașterea generală a faptului că pierderea și fragmentarea ecosistemelor sunt cele mai mari amenințări la nivel global pentru biodiversitatea naturală și o cauză principală a dispariției speciilor. Metodologia de evaluare economică prezentată în acest ghid  depinde atât de tipul de serviciu ecosistemic, cât și de scara spațială de evaluare. În special, au fost luate în considerare separat serviciile de aprovizionare, reglare, habitat și ecosisteme culturale, folosindu-se două scări spațiale de captare a unui corp de apă. Scara la nivel de bazin (bazinală) oferă o zonă pentru aplicarea conceptului de servicii ecosistemice în gestionarea bazinelor hidrografice; bazinul este, de asemenea, o scară adecvată pentru a observa și cuantifica procesele legate de ciclul apei sau pentru a implementa planuri de monitorizare și gestionare. Ca o astfel de scară în acest studiu, a fost selectat bazinul râului Nistru care este afectat de Complexul Hidroenergetic Nistrean. La scara unui corp de apeă obiectivul principal al evaluării economice este de a analiza funcțiile specifice ale ecosistemelor, care susțin anumite servicii ecosistemice, și de a studia modificarea acestora sub impacturi specifice și diferitele combinații ale acestora.
Metodologia propusă de evaluare economică este demonstrată pe baza sitului Ramsar al Nistrului inferior datorită unui rol special, atribuit zonelor umede. În multe regiuni ale lumii, cauzate de  încălzirea climaticeă, aceste ecosisteme și-au redus drastic numărul și suprafața ocupată, ceea ce a dus în consecință la reducerea considerabilă a recursurelor de apă. Demonstrarea evaluării pur economice a serviciilor ecosistemice este completată de exemple de evaluare a rezultatelor impactului hidroenergetic și al schimbărilor climatice asupra mediului râului Nistru. Aceste estimări se bazează pe rezultatele monitorizării relevante a transformărilor fizice și biochimice din ecosisteme care au fost identificate în cadrul celorlalte activități ale acestui proiect.
În ansamblu, considerând o evaluare economică ca o condiție prealabilă pentru a face alegeri optime în ceea ce privește protecția și conservarea ecosistemelor și a serviciilor acestora, studiul realizat descrie câteva abordări și oferă un set de instrumente și recomandări pentru luarea unor decizii în cunoștință de cauză. Ghidul poate fi descărcat aici.

ES-book-Eco-TIRAS-2020-final

Distribuie aceasta postare

Lasă un răspuns