Școala de vară pentru tineret “Nistru 2019”

Școala de vară pentru tineret “Nistru 2019”

În perioada 4-15 iulie 2019 s-a desfășurat una dintre cele mai mari activități organizate de către ONG ”Eco-Tiras”, în cadrul proiectului HydroEcoNex – școala de vară pentru tineret “Nistru 2019“, care a avut ca scop sporirea conștientizării tineretului privind necesitatea managementului integrat al resurselor de apă în bazinul fluviului Nistru. Școala s-a desfășurat într-o tabără de vară din localitatea Molovata Nouă, Moldova, situată pe malul stâng al fl.Nistru, în amontele barajului de la Dubăsari. De menționat că Eco-Tiras, începând cu anul 2007, organizează anual școala de vară pentru tineret, cu suportul financiar al diferitor proiecte internaționale de mediu.

Tineri din Moldova, Ucraina și România, în total 77, au fost selectați în calitate de participanți ai școlii de vară. O alta parte, 35 de studenţi ai universităţilor din Chişinău, Galaţi şi Tiraspol, au participat la expediția cu caiace pe fl.Nistru de la Naslavcea, locul de intrare a Nistrului pe teritoriul Moldovei, unde este situată Centrala Nistreană 2, până în apropierea orașului Soroca. Timp de câteva zile, sub conducerea geografului Nicolae Vizitiu, expediția a parcurs 70 km de fluviu, îmbinând plăcerea admirării pesajului cu utilul: în timpul popasurilor, experții-participanți ai expediției – dr. Igor Șubernețkii, cercetător științific al Institutului de Zoologie, Moldova, conducător științific al expediției, Evghenii Siminiuc, lector al Universității de Stat din Moldova, Galina Proțiv, Centrul Ecologic Național al Ucrainei, au ținut lecții pe diverse teme, precum construcțiile hidrotehnice pe fl.Nistru și impactul lor asupra ecosistemelor, încălzirea globală și efectul ei negativ, fauna acvatică a fl.Nistru, aprecierea calității apei în baza indicilor hidrochimici și hidrobiologici, starea actuală a sectorului superior al fl.Nistru, situat pe teritoriul transfrontalier dintre Ucraina şi Moldova. În timpul excursiilor pedestre, tinerii au avut ocazia de a face cunoștință cu particularitățile landșaftului, florii terestre, a preocupărilor locuitorilor din valea Nistrului. De notat că pentru expediția din acest an, din contul proiectului HydroEcoNex, Eco-Tiras a procurat caiace și corturi, care vor fi utilizate și pe viitor în activități educaționale.

În activitatea școlii de vară au fost antrenați în calitate de experți cercetători științifici, cadre didactice de la instituțiile de învățământ superior, manageri de proiecte internaționale și, în general, personalități notorii din Moldova, Ucraina și România, printre care dr. Ilia Trombițki, Tatiana Sineaeva, dr. Roman Corobov, ONG “Eco-Tiras”, membrul corespondent al AȘM Elena Zubcov, Institutul de Zoologie, Moldova, prof. Antoaneta Ene, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, România, dr. Alexandru Goncearov, Centrul Științific Ucrainean al Ecologiei Mării, dr. Olga Cazanțeva, Institutul de Zoologie, Moldova, dr. Serghei Filipenco, Universitatea de Stat “T.Șevcenco”, or.Tiraspol, Moldova, dr. Mark Tkaciuk, Școala Antropologică Superioară, Moldova, Tatiana Kutonova şi Bo Libert, Fondul Ecologic Global, Ucraina şi Suedia, Keita Abdramane, ONG “Fatima”, Vladimir Ursu, ONG “Renașterea Rurală”, Alexei Tulbure, Moldova, ș.a. Programul școlii de vară a cuprins lecții, discuții, simulări de conferințe de presă și dezbateri publice, excursii, axate, per ansamblu, pe utilizarea integrată și protecția resurselor de apă și a biodiversității fl.Nistru, influența râurilor asupra Mării Negre, cooperarea internațională în managementului apelor transfrontaliere, schimbarea climei, instituţiile internaţionale şi europene în domeniile mediului şi a dezvoltării democratice, dar și istoria naturală și cea a așezărilor umane în bazinul Nistrului, toleranța interetnică.

Școla de vară s-a încheiat cu Festivalul Nistrului, eveniment la care au participat cca 150 de persoane, inclusiv reprezentați ai autorităților publice centrale și locale, organizațiilor internaționale (OSCE, UNECE, GEF), ONG-urilor de mediu şi mass media. Programul vast al evenimentului a inclus și o călătorie cu vaporul, pe parcursul căreia oaspeții festivalului au avut ocazia de a face cunoștință cu sectorul inferior al lacului de acumulare Dubăsari.

Tinerii au plecat acasă entuziasmați de cele trăite în cele 10 zile pe malul fl.Nistru, dar și cu dorința de a reveni – la final, cei mai activi participanți al școlii de vară “Nistru 2019“ au primit invitații oficiale din partea Eco-Tiras de a participa la școala de vară “Nistru 2020“.

Autor: L.Bilețchi

Distribuie aceasta postare

Lasă un răspuns